Om förskolan

På förskolan har vi för närvarande tre avdelningar med barn mellan 1-6 år. Hos oss är barngrupperna mindre, vi strävar efter 15 barn per grupp med tre pedagoger, varav en förskolelärare per avdelning. Vill du veta mer om vår verksamhet, öppettider, rutiner samt information om inskolning kan du ladda ner en PDF med mer information här

Avdelningar på förskolan

Gula: Mia, Maja och Salma
Gröna: Sara, Döne och Saima
Blå: Yasmeen, Josefin och Tulay

Övrig personal: Gun
Kök: Jolanta
Vikarier: Kerstin, Emma, Pascale
Ekonomiansvarig: Maria
Rektor: Ann

Förskolan Femtiettan
Här finns vi

Adress

Björksätravägen 51
127 36 Skärholmen

Kontakt

Förskolan Femtiettan
Här finns vi

Adress

Björksätravägen 51
127 36 Skärholmen

Kontakt