Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-10-26

Vi värnar om din personliga integritet. Med den här integritetspolicyn vill vi ge dig en bättre förståelse för vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det, hur vi lagrar, delar personuppgifter och vilka rättigheter du har i fråga om dina personuppgifter.

Hur behandlar vi vårdnadshavarnas och barnens personuppgifter?

Vi respektera och skyddar dina och ditt barns personuppgifter och din och ditt barns personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Mer information om detta går att hitta i PDF:en Information om vår förskola.

Vilken information samlar vi in på vår webbplats?

Om du kontaktar oss via telefon eller epost kan vi få information om dig, såsom ditt namn, epost, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor du skickar oss samt annan information som du väljer att lämna. Personuppgifterna behandlas och lagras så länge vi behöver uppgifterna för att uppfylla syftet med kontakten.

Vilka vi delar din information med:

Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till endast de som behöver dessa för de specifika ändamålen.

Dina rättigheter:

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den

 

Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig.

Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.

Rätt till radering. Du har rätt att i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter, till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet, behandlingen grundar sig på ett samtycke som du återkallat, eller om du har motsatt dig att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi skickar din data till en annan organisation, eller att få ut den själv i ett vanligt förekommande format (XML, JSON, CSV, HTML).

Rätt att invända mot behandling och begära begränsning. När vi behandlar din information på grunden “berättigat intresse” så har du rätt invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dem skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter. Du kan också begära att personuppgifterna i framtiden endast behandlas för vissa avgränsade syften, till exempel under den tid som en begärs invändning utreds.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Men du har oavsett alltid rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten vilket du hittar mer information om här; https://www.imy.se/

Om du vill utöva några av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på femtiettan@telia.com

Säkerhet kring din information:

Vi sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen.

Cookies:

När du besöker vår webbplats lagras strikt nödvändiga cookies, som inte kräver ditt samtycke. Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. De tillåter dig att navigera på webbplatsen och använda dess funktioner

Vår webbplats innehåller länkar till tredjeparts. Dessa plattformar kan använda cookies för att samla in data om din interaktion med deras tjänster. Vi har ingen kontroll över dessa cookies och rekommenderar att du besöker deras respektive cookiespolicy för mer information.

Ändringar i integritetspolicyn:

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Kontrollera denna policy regelbundet för att säkerställa att du är medveten om den senaste versionen. Du kan alltid hitta integritetspolicyn i sidfoten på vår webbplats.

Mer information:

Om du har några frågor om vår integritetspolicy vänligen kontakta oss via femtiettan@telia.com