Klagomålshantering

Enligt 4 kap. 8 §  ”Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal. Lag (2022:940).”

Om du har klagomål, önskemål eller synpunkter på verksamheten vänd dig då i första hand till pedagogerna på ditt barns avdelning. Du kan framföra dina synpunkter muntligt och även skriftligt; blankett och inlämningsboxar finns i våra entre´er. Tillsammans för vi en dialog för att förbättra verksamheten; ta fasta på synpunkter och lösa problem. Vid behov kan du även vända dig till rektor. Vi utreder, dokumenterar, följer upp och ger er återkoppling, ni är alltid välkomna med era synpunkter.

Förskolan Femtiettan
Här finns vi

Adress

Björksätravägen 51
127 36 Skärholmen

Kontakt

Förskolan Femtiettan
Här finns vi

Adress

Björksätravägen 51
127 36 Skärholmen

Kontakt